Pravila


IZLOŽBA „New Balkan“

Organizator: Vijuga i Kombinart

PRAVILNIK

Pravilnikom se propisuju uvjeti sudjelovanja te način sudjelovanja u online Izložbi „New Balkan“.

Pravo sudjelovanja na izložbi imaju svi autori s boravištem na Balkanu, autori čije djelovanje na bilo koji način pripada navedenom kulturnom krugu.

Umjetnici koji se žele prijaviti na izložbu moraju biti registrirani na platformi Vijuge.

Prijave za sudjelovanje na online izložbi zaprimaju se u periodu od trenutka objave poziva do 12.10.2020. do ponoći. U svrhu prijave potrebno je ispuniti elektronsku prijavnicu, priložiti digitalnu dokumentaciju kako je opisano u Pravilniku.

Tema: SLOBODNA

Sudjelovati se može u svim kategorijama: fotografija, digital art, slikarstvo, olovka, kiparstvo i dr.

Otvorenje online izložbe  15.10.2020

 

Izjava o privatnosti i pravila sudjelovanja 

Udruzi Vijuga sa sjedištem u Osijeku, u Hrvatskoj, drago je što ste posjetili naše stranice i pokazali interes za izložbu “New Balkan“. Vijuga zaštitu i sigurnost podataka za sve svoje korisnike smatra visokim prioritetom.  

U izjavi o zaštiti podataka obavještavamo vas u skladu s člankom 13. Uredbe EU-a o zaštiti podataka (EU OUZP) o tome koje informacije udruga Vijuga prikuplja tijekom vašeg sudjelovanja u natječaju za najfotografiju te kako se njima koristimo.

Upotreba i prosljeđivanje osobnih podataka te ograničavanje svrhe 

Podatke koje nam pružite upotrebljavamo za vođenje Izložba „New Balkan“. U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka vaši se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu u koju su prikupljeni i za ostvarivanje naših i vaših legitimnih poslovnih interesa.

Osobni se podaci prenose državnim tijelima samo ako je to propisano zakonom. Svoje volontere obvezujemo na povjerljivost i pridržavanje mjerodavnih propisa o zaštiti podataka. Prema važećim propisima o zaštiti podataka imate pravo na besplatne informacije o vlastitim pohranjenim podacima, kao i u određenim slučajevima pravo na ispravak, blokiranje i brisanje tih podataka. 

Sudjelovanjem na izložbi „New Balkan sudionik udruzi Vijuga daje neopozivo i jednostavno pravo korištenja radova i podataka bez roka trajanja, kako bi poslane radove koristio za svoju promociju. To uključuje i mogućnost objavljivanja, umnožavanja, ilustracije i distribucije radova u svrhu vlastitog promicanja i promidžbe Vijuge. To će se odviti isključivo u okviru rubrike. Ta dozvola uključuje i korištenje prijavljenih radova za prezentaciju na izložbama, objavu na internetu i na društvenim mrežama ( uključuje i eventualno prilagođavanje u format pojedinih kanala, primjerice Instagram ili Facebook), objavljivanje u drugim medijima, te objave trećih osoba u objavama za medije, kao i prikaz djelatnosti Vijuge. Za komercijalno korištenje koje nadilazi sve prethodno navedeno potrebna je posebna dozvola sudionika. 

Svojim sudjelovanjem sudionik potvrđuje da je autor poslanih radova i time neograničeno raspolaže pravima korištenja tih radova. Sudionik nadalje potvrđuje da poslane radovi nisu opterećene pravima trećih osoba; posebice da su sve osobe koje su prikazane i koje se mogu prepoznati, suglasne s navedenim korištenjem te da se prava zaštite trećih osoba tim korištenjem ne povređuju. Ovime sudionik Vijugu oslobađa od bilo kakvih potraživanja trećih osoba.

 

 

[NEW BALKAN] Velika priča koja spaja umjetnikePogledate više
+ +